Nowości książkowe

 

Renata Adamska-Garbowska, Wrażliwość ma swoje korzenie. Poetycka pieśń wspomnieniowa o Dariuszu Wiśnym. Redakcja: Bożena Mierzwiak. Zdjęcia pochodzą z ro-dzinnych zbiorów bohatera książki. Projekt okładki: Jan Kunysz. Wydawca: Edu-Art, Kępno 2024, s. 156.

 

 

tytułem wstępu...

Pisząc tę książkę, odkryłam człowieka wrażli­wego, otwartego na szeroko pojętą sztukę, za wcze­śnie urodzonego i za wcześnie opuszczającego ten świat. Osobiście bardzo żałuję, że nie poznałam Dariusza Wiśny. Był z całą pewnością niebanalną osobowością Ziemi Kępińskiej. Jego artystyczna dusza wywarła na mnie ogromne wrażenie.

Od wielu lat znam mamę Dariusza. Wie­działam, że jej syn zmarł tragicznie. Wiedziałam również, że pisał. Nigdy jednak nie czytałam jego utworów, aż nadszedł ten dzień...

Wiedziałam, że nie mogę zostawić tematu. Dotarło do mnie, że Darek nie zasłużył na zapo­mnienie – był człowiek – nie ma człowieka... Przy­kro, że tak barwna postać naszego Kępna odcho­dzi w niepamięć cicho i skromnie. Po 18 latach od jego śmierci trudno mi było dotrzeć do osób, które go znały, które z nim pracowały, a przecież tworzył w tym środowisku, zapisując swoje życie w słowach, nutach, fotografiach.

Początkowo chciałam umieścić historię Da­riusza Wiśnego w książce poetyckiej Wielkopolskie Portrety, którą piszę już od jakiegoś czasu, jednak im bardziej wchodziłam w jego życie i twórczość, tym bardziej dojrzewała we mnie myśl, że zasłu­guje on na własną publikację. No i zaczęła się moja niezwykła przygoda z kępińskim Buntownikiem okupiona wielomiesięcznymi poszukiwaniami in­formacji, dręczeniem ludzi, którzy znali go bliżej lub tylko trochę...

Nie żałuję.

Tego powstało w mojej głowie i co będzie można znaleźć w tej książce, nie potrafię określić całościowo. Poza informacjami o życiu bohatera, ciekawymi epizodami z jego życia, znajdują się tu­taj również moje wiersze, które zrodziła praca nad książką. Ponadto nieocenione są wspomnienia osób, które zechciały wypowiedzieć się na temat Darka. To właśnie one charakteryzują właściwie to, jakim był człowiekiem. Najważniejsze jednak będą niepublikowane dotąd wiersze artysty opa­trzone krytyką literacką, na zawsze zamykającą temat nieprofesjonalności w jego poezji, o czym usłyszał za życia. Jego poezja to dojrzały obraz rze­czywistych przeżyć autora ukazujący jego spojrze­nie na wszystko czego „dotknął” w swoim młodym życiu.

Mam nadzieję, że Dariusz Wiśny będzie inspi­racją dla młodych kępnian i nie tylko, że nie war­to tracić w życiu ani jednej chwili, trzeba w sobie odkrywać różne pokłady wrażliwości, by odnaleźć się w zagmatwanym dziś świecie pełnym ułudy i oferowanej nicości. Mam nadzieję, że również dla nas dorosłych sama postać artysty i jego poezja pomoże w głębszej analizie własnych poszukiwań wartości i przeciwstawianiu się temu, z czym się nie zgadzamy.

Renata Adamska-Garbowska

 

Renata Adamska-Garbowska – absolwentka Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale teologia oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunkach pedagogika opiekuń­czo-wychowawcza, plastyka, mu­zyka, technika.

Poetka, nauczyciel, dyrygentka chóru, animator kultury, społecz­nik. Autorka piętnastu publikacji. Członek Związku Literatów Polskich. Działa w Kępińskim Kole Literatów.