Nowości książkowe

 

Dariusz Michalski, Ten Bryll ma styl. Opowieść o Erneście Bryllu. Projekt okładki: Zuzanna Malinowska Studio. Korekta: Dorota Ring. Na obwolucie wykorzystano fotografię autorstwa Bogusława Augustyniaka. Zdjęcia wewnątrz książki z archiwum domowego Ernesta Brylla. Wydawnictwo MG, Warszawa 2023, s. 464.

 

 

Ernest Bryll – poeta, prozaik, dramaturg, autor widowisk teatralnych, estradowych i telewizyjnych oraz piosenek. Związany także z filmem (krytyk, kierownik literacki zespołów filmowych).

Był dziennikarzem „Po Prostu”, „Sztandaru Młodych” i „Współcze­sności”. Ongiś dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Przed laty pierwszy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii.

Dla krytyków – przedstawiciel nurtu intelektualnego w prozie. Dla czytelników – jedyny w swoim stylu znawca i twórca oratoriów, pasto­rałek i śpiewogier. Sam nazywa siebie „pisarzem niedzielnym”.

 

Jego Po górach, po chmurach „nas, zjadaczy chleba, w aniołów prze­rabia”.

Rzecz listopadowa to „istotne świadectwo naszych czasów, marzeń, goryczy, zwątpień i nadziei”.

Kurdesz – „kontynuacja porachunków ze współczesnością”.

Na szkle malowane – „wędrowanie po bajkowym i legendowym kraju”.

Bryllowa Ballada łomżyńska to „opowieść o sile uczucia, które w nas drzemie, ale ciągle jest za słabe, aby góry przenosić”.

Kolęda-nocka to wciąż aktualny portret Polaków zmagających się z przymusem i nadzieją, nakazem i zakazem, coraz pełniej rozumieją­cych wolność.

Wieczernik to „ponadczasowa odpowiedź na próby ograniczenia wol­ności, zagrożenia bytu narodowego czy utraty niepodległości”.

Jego Rok polski 2000 jest „scaleniem się autora z ówczesną rzeczywi­stością”.

O tym wszystkim (i nie tylko) opowiada książka Ten Bryll ma styl.