Nowości książkowe

 

Bożena Kaczorowska, Litania do groszku. Redaktor prowadzący: Paweł Gumienik. Redaktor techniczny: Mirosław Głodkowski. Korekta: Dorota Ilnicka. Projekt okładki: Joanna Torobińska. Wydawnictwo Marszałek Development & Press, Toruń 2021, s. 52.

 

 

Bożena Kaczorowska – poetka, moderatorka i organizatorka spotkań poetyckich z cyklu „Inne Oblicze Poezji”. Laureatka wieku konkursów poetyckich. Debiutowała tomikiem „(Punkt obserwacyjny” (MaMiKo, Nowa Ruda 2013).

Dwukrotnie nominowana w konkursie im. W. Iwaniuka do Nagrody Głównej o tomik (2011, 2013). W 2016 roku ukazał się drugi zbiór autorki pt. Akty niedonoszone”, który był nominowany do Nagrody im. W. Szymborskiej (2017).
Swoje utwory publikowała na łamach wieku periodyków literackich oraz w licznych almanachach i antologiach ogólnopolskich. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

Wiersze Bożeny Kaczorowskiej oglądają świat. Jest on dookolny, zwyczajny, codzienny, a przecież niezwykły. Bo poetką ogląda go ze zdziwieniem, niepokojem, niekiedy z czułością, a innym razem z dyskretnym sarkazmem. Pisze o sobie w tym kwiecie, czując się jego nieodłączną cząstką. Pisze z dystansem, z autoironią, ale i zrozumieniem. Czy mądrość wypływa ze skromności, czy odwrotnie? Wszystką jedno, jeśli to owocuje dobrymi wierszami, właśnie z takimi mamy do czynienia.

Marek, Wawrzkiewicz