Nowości książkowe

 

Aarne Puu, Dalej niż dalej. Redaktor prowadzący: Paweł Gumienik. Redaktor techniczny: Mirosław Głodkowski. Korekta: Dorota Ilnicka. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Wydawnictwo Marszałek Development & Press, Toruń 2021, s. 130.

 

 

Aarne Puu – poeta i tłumacz. Urodził się w Tallinie w 1948 roku. Studiował psychologię i filologię rosyjską na Uniwersytecie w Tartu, absolwent teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1973 roku mieszka w Krakowie. W latach 1996-2020 wy­kładowca akademicki na UJ. Tworzy w języku polskim i estońskim. Przetłumaczył na język estoński Solaris i Eden Stanisława Lema oraz Ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego; na polski przeło­żył poezję Paula-Eerika Rummo, Artura Alliksaara i Jaana Kaplinskiego oraz prozę Friedeberta Tuglasa, Arvo Valtona, Mati Unta i innych. Jego wiersze były tłumaczone na wiele języków, a zbiory poezji ukazały się na Węgrzech i w Bułgarii. Dotychczas opubli­kował ponad 30 przekładów i tomików poetyckich, m.in.: Jezioro mojej pamięci (1989 – Nagroda im. A. Bursy), Ring on nii pikk (Krąg jest tak długi, 1990), Inny wybór (1998), Ma elan ruumis (Mieszkam w przestrzeni, 2020).