Nowości książkowe

 

Renata Iwaniec, Przekrój dwóch planet. Redaktor serii i tomu: Łucja Dudzińska. Pro-ekt okładki: Joanna Kulhawik. Grafika na okładce: Jolanta Ciecharowska. Korekta: Agnieszka Repczyńska. Zdjęcie autorki z archiwum domowego. Wydawca: FONT, Poznań 2022, s. 80.

 

 

Oto mamy obszerną książkę, która między innymi ukazuje nam sztukę pisania wierszy o erotyzmie w zaskakujący, wprost śmiały, intrygujący sposób. Miłość – Eros, jako bóg miłości, jest jednym z ponadczasowych motywów w literaturze, chociaż stanowi temat niedoceniany przez wydawnictwa z obawy przed banałem, powtarzalnością doznań ukazujących euforię albo cierpienie.

Renata Iwaniec nie idzie na łatwiznę – w swoim drugim tomie wierszy Przekrój dwóch planet umiejętnie kreuje życie podmiotki lirycznej już od dzieciństwa, bazując na polu domysłów oraz szerokim spektrum reakcji i zachowań. Porusza trudne tematy, a istotą poetycznej wypowiedzi są realne sytuacje, ambiwalentne odczucia „nienawidzę i kocham”, bezkompromisowe poczynania. Autorka, w charakterystyczny dla swojej dykcji poetyckiej sposób, używa skrótów myślowych, bawi się niedopowiedzeniami, łamie zasady, żongluje słowami z potencjałem wizyjnych, interpretacyjnych skojarzeń, nie stroni od słowotwórstwa, cytatów czy swoistych rekwizytów. Przekrój dwóch planet Renaty Iwaniec to poezja dnia codziennego i mogłaby stać się obowiązkową lekturą dla osób piszących wiersze o dojrzewaniu do kochania, o pragnieniach, rozterkach; a przede wszystkim dla czytelników, którzy emocje, miłość i spełnienie stawiają w centrum swoich przeżyć.

Łucja Dudzińska

 

Renata Iwaniec (1973) poetka, ekonomistka, nauczycielka, autorka książki poetyckiej cza­sem wieszam się z praniem, FDF, Warszawa 2018. Wiersze publikowała w „Śląskiej Strefie Gender”, „Gazecie Kulturalnej”, „Babińcu Literackim”, „Helikopterze”, „Wytrychu”, „Bezkresie”, internetowym wydaniu „Odry” oraz w antologiach: Miłość w czasach fejs-kultury (Novatoria), 111 Antologii Babińca Literackiego (FDF), Przewodnik po zamino­wanym terenie 2 (OPT). Wiersze autorki były czytane w Radiu Poznań i Radiu Koszalin. Jest laureatką głównego ogólnopolskiego konkursu XVIII i XIX Głogowskich Konfrontacji Literackich.

Prowadzi autorskie strony:

http://natare.eu/

https://www.facebook.com/renataiwaniecnatare/