Nowości książkowe

 

Teresa Paryna, Rozmowa z rzeką. Konsultacja literacka i Połowie: Zofia Brzuchowska. Ilustracje: Teresa Paryna. Nakład autorski, Przemyśl 2021, s. 132.

 

 

Teresa Paryna jest autorką kilkunastu tomów wierszy przyjmowanych bardzo życzliwie przez krytykę jako „poezja mądra i potrzebna”. Rozmowa z rzeką tę opinię potwierdza i umacnia. Dzieje się tak, bowiem świat poetycki zbudowany został w sposób niezwykle ko­munikatywny, z ujmującą naturalnością i prostotą. Autorka bazuje głównie na powszechnych doświadczeniach egzystencjalnych oraz żywej mowie, gdyż – jak pisze: „nie szuka słów wymyślnych”. To jedno. Podejmuje tematy i formy związane z poetyką codzienności, ale jej wrażliwość sięga powagi spraw ostatecznych i otwiera rozle­głe, metafizyczne przestrzenie.

(z Posłowia dr Zofii Brzuchowskiej)