Nowości książkowe

 

Anna Pituch-Noworolska, Malowanie mgły. Redakcja: Danuta Sułkowska. Posłowie: Bolesław Faron. Fotografia na I stronie okładki: Mieczysław Wieliczko. Wydawca: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, Kraków 2023, s. 196.

 

 

Anna Pituch-Noworolska, urodzona w Krakowie lekarz pediatra immunolog kliniczny, profesor nauk medycznych.

Pisze od czasów szkoły średniej, ale debiutowała dopiero w 2006 roku to­mem poezji Bukiety czasu. Potem opublikowała dalsze tomy poetyc­kie: Gotyk (2007), Jesienny księżyc (2009), Wiersze rozsypane (2012), Skrzynia pełna wiatru (2015), Portret z magnolii (2017), Krajobrazy dni (2021). Swoje próby prozatorskie wydała w formie zbioru opo­wiadań Gobeliny (2011).

Jej poezja jest refleksyjna, opisująca przyro­dę i nasze ludzkie istnienie w przyrodzie, nieuchronność przemija­nia, emocje, tęsknoty i marzenia. Nie mówi o sobie, że jest poetą czy prozaikiem, określa siebie jako człowieka, który pisze. A używa słów w sposób precyzyjny i jednoznaczny, choć wiele pozostawia czytel­nikowi do dopowiedzenia. Równolegle do poezji pisze opowiadania publikowane najczęściej w „Literacie Krakowskim”. Za opowiadania związane z zawodem lekarza otrzymała nagrody: I w dziedzinie prozy w konkursie: „Przychodzi wena do lekarza” (2019) oraz wy­różnienia w konkursie „Puls słowa” (2017, 2022).

Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Unii Polskich Pisa­rzy Lekarzy. Od 2015 roku prowadzi warsztaty twórcze dla stowa­rzyszenia „Otwórzcie drzwi”, działającego na rzecz rozwoju psychia­trii i opieki środowiskowej.

Jej zainteresowania to historia sztuki, fotografia i podróże. Za­fascynował ją okres średniowiecza (Gotyk i Gobeliny). Gdyby miała wybrać miejsce, które lubi najbardziej ze wszystkich swoich podró­ży, to byłaby to Toskania, której łagodny krajobraz, zabytki i histo­ria pozwalają aktywnie odpoczywać. Wspomnienia z tych podróży można znaleźć w wierszach (Jesienny księżyc, Krajobrazy dni, Skrzy­nia pełna wiatru).