Nowości książkowe

 

Barbara Tyszkiewicz, Skrzydła wieczoru. Opracowanie redakcyjne: Barbara Tyszkiewicz. Projekt okładki i opracowanie graficzne: Magdalena Anna Pawłowska. Posłowie: Krzysztof Bieńkowski. Wydawca: Barbara Tyszkiewicz, Seria Literka, nr 4. Płock 2024, s. 120.

 

 

Barbara Tyszkiewicz – urodziła się w 1958 roku w Łodzi. Poetka, plastyczka, dekoratorka. Preferuje sztukę nowoczesną. Maluje obrazy abstrak­cyjne, symboliczne, porcelanę i jedwab. Ma na koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, zbiorowych oraz konkursów literackich. Wydała 12 tomików wierszy. Z prędkością myśli – 1990, Podaj mi płaszcz – 1993, Bez makijażu – 1996, Za cia­sny kształt życia – 1997, Obraz i nieposłuszeństwo – 2000, Południe nocy – 2002, Geometria nieba – 2006, Dobrze, że jesteś – 2007, Atomy duszy – 2011, Przejście – 2014, Korzenie Jutra – 2022 , Skrzydła wieczoru – 2024.

Należy do Związku Literatów Polskich i Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.