Nowości książkowe

 

Teodozja Świderska, Dotyk świata. The touch of the world. Przekład: Anna Maria Stępień. Redakcja: Alicja Maria Kuberska. Projekt okładki i grafika: Agnieszka Herman. Wydawnictwo NIGHTinGALE, Inowrocław 2023, s. 112.

 

 

Czym jest dotyk świata Teodozji Świderskiej? Dualistycznym zde­rzeniem świata zewnętrznego z wewnętrznym. Ten liryczny ko­mentarz do otaczającego świata, jest czymś, co wymaga naszej reakcji.

Agnieszka Jarzębowska

 

Teodozja Świderska – absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów psy­chologicznych na Uniwersytecie Opolskim. Autorka trzech książek poetyckich. Wielo­krotnie publikowała swoje utwory w pismach i na portalach literackich. Uczestniczyła w licz­nych antologiach, w tym międzynarodowych.