Nowości książkowe

 

Drobiazgi nieprzemyślane. Majowe Spotkania Literackie Żary 2023. Antologia poezji i prozy. Redakcja i wstęp: Grażyna Rozwadowska-Bar. Posłowie: Robert Rudiak. Projekt okładki: Magdalena Broniecka. Fotografie: Krzysztof Cymach. Wydawca: Zawiązek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra 2023, s. 72+8 nlb.

 

 

LITERACKIE ŻARY

Majowe Spotkania Literackie w Żarach mają swoją historię i trady­cję. Pierwsze odbyło się w 2000 roku w formie biesiady literackiej. Miało ono miejsce w Hayduku u Andrzeja Wojtaszka, który i przez następne lata wspierał literatów oraz zapraszał do swojej restauracji. Majowe Spotkania Literackie były okazją do poetyckich kontaktów z czytelnikami pod kwitnącą magnolią i do rozmowy o literaturze. Warto wspomnieć, że np. konkurs na fraszkę cieszył się dużą fre­kwencją. Uczestniczyli w tych imprezach poeci z Żar, Żagania, ale i Zielonej Góry. Autorskie czytanie utworów spełniało pożyteczną rolę kulturotwórczą. Staraliśmy się aby klimat literacki był budujący, serdeczny, sprzyjał budowaniu wartości artystycznej słowa. Organi­zatorzy – Jan Tyra (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej) i Klub Literacki ZLP dbali o interesujący przebieg spotkań.

Majowe Spotkania Literackie rozwijały się przez lata. Miały miej­sce autorskie spotkania z czytelnikami w bibliotekach i szkołach. Literaci dzielili się wspomnieniami o swoich pierwszych kontaktach z biblioteką oraz z książką i o tym co stanowi dla nich inspirację twórczą itp. Niezwykle ciekawe to były wypowiedzi. Przybliżające publiczności sekrety literackiego zawodu.

Po 11 Majowych Spotkaniach Literackich, które odbyły się w 2012 roku, nastąpiła przerwa. Żarskie środowisko literackie działało pręż­nie i skupiało sporą grupę literatów, ale w pewnym momencie skur­czyło się, straciło też prężność. Część osób odeszła na zawsze między innymi zmarł Janusz Werstler (2016) – inicjator wydarzeń literackich w Żarach. Niektórzy autorzy wyjechali, a inni stali się mniej aktywni literacko. Obecnie podejmujemy próbę odbudowania żarskiego śro­dowiska literackiego. Przy współpracy Beaty Kłębukowskiej (dyrek­tor MBP) i Roberta Rudiaka prezesa oddziału ZLP w Zielonej Górze w dniu 13 maja 2023 roku zostały wznowione Majowe Spotkania Lite­rackie. Twórcy, którzy licznie przybyli na spotkanie, na scenie muszli koncertowej prezentowali swoje utwory: wiersze i prozę. Uczestni­ctwo nie miało ograniczeń wiekowych. Najmłodsza uczestniczka miała 9 lat, a najstarsza 95. Tradycyjnie, jak to było wcześniej, i tym razem postanowiliśmy wydać publikację z prezentowanymi tekstami wszystkich uczestników majowej imprezy literackiej w Żarach. Wy­dawnictwo nosi tytuł: „Drobiazgi nieprzemilczane”.

Wśród zamieszczonych tekstów znalazły się utwory autorów po­czątkujących, kilka debiutów ale również prezentujemy utwory doj­rzałe pisarzy uznanych w środowisku literackim. Ten przewrotny tytuł podkreśla, że słowo pisane jest dla nas wszystkich ważne, jest wspólną wartością o której nie będziemy milczeć bo literatura nie ma granic ani wieku.

Grażyna Rozwadowska-Bar