Nowości książkowe

 

Arkadiusz Frania, Kropka i kropla. Opracowanie redakcyjne: Piotr Sanetra. Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Oksiński. Fotografia autora: Szymon Halter. Wydawnictwo NORBERTINUM, Lublin 2023, s. 54.

 

 

Arkadiusz Frania, urodził się 4 maja 1973 roku w Przechlewie. Poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki, dr nauk humanistycznych.

Opublikował: siedem zbiorów wierszy (w tym: zacząć nic od początku, Zbieracze lawendy i Oset), trzy książki prozatorskie i eseistyczne (m.in. Rzeźby w maśle. Prozy z pamięci, Sęp na sepię. Eseje nie tylko o książkach) oraz osiem tomów krytyczno­literackich, głównie dokumentujących życie litera­ckie Częstochowy (ostatnio Witryna i archiwum. Z kart poetyckiej Częstochowy).

Wiersze, opowiadania i teksty krytycznoliterac­kie były tłumaczone na języki: serbski, macedoń­ski, słoweński, albański, włoski i angielski.

W 2014 roku otrzymał honorową odznakę „Za­służony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2020 roku — Nagrodę Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury.

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2020) i Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2021). Mieszka w Częstochowie.