Nowości książkowe

 

Zofia Sofim Mikuła, Po trzykroć mgnienie. Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik. Projekt okładki: Maria Kuczara. Fotografia na okładce: Scena ze Ślepców Teatru KTO w Krakowie. Portret autorki na okładce: GENO Małkowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023, s. 52.

 

 

Na szczęście szyna, hak, belka, hamulec,

framuga, zakręt, milimetr, sekunda...

...napisała Wisława Szymborska w wierszu Wszelki wypadek. Czytam ten wiersz po swojemu: wypadek to życie, a wszelki wypadek to cale życie. Całe życie jest wypadkiem albo sumą wypadków. Kilka lat temu Zofia Sofim Miku­ła uległa poważnemu, zagrażającemu życiu wypadkowi. Pisała o tym wiersze. Wiersze przeplotła szpitalnymi zapiskami, prawdziwymi i przejmującymi. Tomik jest przemyślaną, konsekwentną konstrukcją złożoną z wierszy i prozy. Mają jedną tonację i wspólny język, przekonują autentyzmem przeżycia.

Wiersz Szymborskiej ma szczęśliwe zakończenie.

Zofia Sofim Mikuła przeżyła wypadek. I - jak wynika z książki - on się jej opłacił.

Marek Wawrzkiewicz