Nowości książkowe

 

Maria Duszka, Hanami. Posłowie: Jadwiga Mizińska. Opracowanie redakcyjne: Piotr Senetra. Projekt okładki: Anna Wysocka. Wydawca: „Norbertinum” Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia, Lublin 2023, s. 66.

 

 

Maria Duszka mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, animatorką kultury, założycielką i opiekunką Koła Literackiego „Anima”, absolwentką bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Jej utwory zostały przeło­żone na kilkanaście języków obcych. Publikowała je w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w: „Toposie”, „Odrze”, „Akcencie”, „Modem Haiku” (USA), „Reibeisen” (Austria), „Kyiv” (Ukraina), „Krantai” i „Naujoji Romuva” (Litwa).

Wielokrotnie była gościem festiwali literackich organizowanych w Niem­czech i na Litwie. Otrzymała stypendia: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i ZAiKSu. Od 201 7 r. prezentuje współczesną poezję w audycji Piotra Spottka „Pod wielkim dachem nieba” emitowanej w Radiu Islanders (UK), Radiu Muzyczna Cyganeria i Radiu KSON. W 2022 r. Remi Juśkiewicz zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Sanremo Senior we Włoszech za piosenkę Kamienieję skomponowaną do słów Marii Duszki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej Nagrodę za osiągnięcia twórcze i Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Hanami to dziesiąta książka Marii Duszki. Zawiera wiersze i anegdoty.