Nowości książkowe

 

Ryszard Wasilewski, Kontrasty. Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik. Korekta: Paweł Jaroniak. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Zdjęcie na IV stronie okładki: Barbara Pluta. Wydawca: Marszałek Development & Press, Toruń 2023, s. 92 + płyta.

 

 

Ryszard Wasilewski – poeta, satyryk, aforysta. Rocznik 1938. Mieszka w Łasku/Kolumnie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersy­tecie Łódzkim. Jego utwory są publikowane w pismach literackich i na portalach internetowych w kraju i za granicą oraz w kilkudziesięciu an­tologiach, między innymi w: Antologii Poetów Polskich, Intalniri – Poeci Ukrainy i Polski oraz World Poetry.

Jego wiersze i aforyzmy były przekładane na języki: angielski, chorwacki, niemiecki, macedoński, serbski, słowacki i rumuński. W Rumunii ukazał się wybór wierszy i aforyzmów, w Serbii wybór wierszy. Zdobywał liczne nagrody w wielu znaczących konkursach poetyckich i satyrycznych. Bywa także jurorem konkursów literackich.

Liryka, satyra i aforyzmy, zebrane w 17. dotychczas opublikowanych książ­kach, zostały wydane w różnych wydawnictwach krajowych. Jest także autorem tekstów piosenek. Członek Związku Literatów Polskich i Gdań­skiego Klubu Poetów.