Nowości książkowe

 

Tomasz Targański, Piastowie. Walka o tron 1138-1320. Redakcja: Barbara Faron. Koncepcja: Tomasz Targański, Jacek Małkowski, Marcin Kośka. Konsultacja merytoryczna: Monika Michalska. Grafika na okładce: Studio et cura. Wydanie II, Wydawnictwo Astra, Kraków 2022, s. 414.

 

 

Kiedy przenikliwy dźwięk kościelnych dzwonów obwieścił poddanym śmierć księcia Bolesława Krzywoustego, w Polsce nastały czasy, o któ­rych średniowieczni kronikarze pisali, że „Chrystus i jego święci spa­li”. Krążące po ówczesnej Europie widmo wielkiego bezkrólewia bu­dziło uzasadnioną trwogę, zwiastując nadejście ery bezprawia i chaosu.

Dzieje Polski doby rozbicia dzielnicowego to historia skłóconej rodziny. Piastowscy epigoni, synowie i wnukowie tych, którzy pamiętali jeszcze zjed­noczone królestwo, rzucili się sobie do gardeł. Książęta wydzierali sobie zie­mię ojców, synowie występowali przeciw rodzicom, bracia przeciw braciom, wygnani seniorowie rodu z kolei skazani zostali na tułaczkę po Europie ja­ko szukający sławy rycerze. Początek wszystkiemu dała zaś braterska waśń zakończona zbrodnią. Dawny królewski ród Piastów rozpadł się na wrogie sobie klany, przy czym każdy z nich rozgrywał własną partię szachów. Wśród nich znaleźli się przekonani o swojej wyższości Piastowie wielko­polscy; pragmatyczni, ale snujący dalekosiężne plany Piastowie śląscy oraz ambitni, a zarazem nieprzewidywalni Piastowie kujawscy. Wszyscy oni przez niemal dwa stulecia wszczynali niszczycielskie wojny, zdradzali przy­jaciół i podawali rękę wrogom, nie cofając się przed niczym.

___________________

TOMASZ TARGAŃSKI – historyk, dziennikarz, autor artyku­łów o tematyce historycznej i popularnonaukowej oraz licznych wywiadów. Współpracuje m.in. z „Polityką”, „Ty­godnikiem Powszechnym” oraz „Newsweekiem”. Publiko­wał również w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Nowej Eu­ropie Wschodniej”. Studiował historię i dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim.