Nowości książkowe

 

Ryszard Wasilewski, O satyrze. Wybrani twórcy i wydarzenia. Opracowanie redakcyjne: Ryszard Wasilewski. Rysunki: Sławomir Łuczyński. Nakład autorski. Biblioteka ZLP O/Łódź, Kolumna 2024, s. 24 nlb.

 

 

Ryszard Wasilewski – poeta, satyryk, aforysta, autor tekstów piosenek (wykonywanych przez chóry i kilku bardów). Rocznik 1938. Mieszka w Łasku/Kolumnie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobywał nagrody w wielu znaczących konkursach poetyckich i satyrycznych. Bywa także jurorem konkursów literackich. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Gdańskiego Klubu Poetów.

Jego utwory ukazują się w pismach literackich i na portalach interneto­wych, zawarte są również w kilkudziesięciu antologiach. Liryka, satyra i aforyzmy, zebrane w 18 dotychczas opublikowanych książkach, były wy­dawane w różnych wydawnictwach krajowych i zagranicznych (w tym roku w Serbii będzie wydany wybór jego wierszy, zaś w Rumunii – pod auspicjami Biblioteki Narodowej – ukazał się zbiór jego wierszy i aforyz­mów) oraz przekładane na języki: serbski, kirgiski, niemiecki, portugalski, macedoński, słowacki i rumuński.