Nowości książkowe

 

Mateusz Pieniążek, Ratlerek Chirurga i inne opowiadania. Okładka oraz ilustracje w tekście: Henryk Lasko. Fotografia na III stronie okładki: Maria Gibała. DTP: Krzysztof Radym-ski. Nakład autorski, Przemyśl 2020, s. 168.

 

 

Mateusz Pieniążek – autor wielu tomików wierszy i lirycznych zbiorów wierszy dla dzieci, twórca piosenek dla dzieci, m. in. Zebra Zuzia, Kolorowa tęcza, Szkolny rock, poematów: Rejsy, Lamentacje – Siedem Świec, Rok Polski, Lamentacje Wołyńskie, powieści: Historie pewnych podróży, Księżyc gaśnie Celino.

Nagrodzony: Ratuszem – Przeworsk, Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego, I Nagrodą Literacką im. Łobodowskiego – ZLP Lublin, Statuetką Honorową im. Hordyńskiego – Jarosław, Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.