Nowości książkowe

 

Zbigniew Tlałka. Nawiasem mówiąc. Projekt okładki i ilustracja na okładce: Monika Tlałka. Wydawca: Gmina Jabłonka, Kraków 2022, s. 104.

 

 

Zbigniew Tlała – urodzony w 1969 roku. Mieszka na Orawie. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tworzy poezję, prozę, afo­ryzmy. Swoje wiersze publikował na łamach: Miesięcznika Literackiego, Czasu Najwyższego, Mojej Orawy. Jego sentencje znalazły się w tomie Aforyzmy Polskie. Wiersze w zbiorach: A duch wieje kędy chce, Siedem Ogrodów, Na liliowym zboczu. Jego utwory znalazły się również w an­tologiach: Jesce bije serce downości, Piyknoś Orawo!, Na pokrzepe tobie. Jest laureatem wielu konkursów literackich (m.in. Konkursu Literackiego im. P. Borowego w Jabłonce, Ogólnopolskiego Konkursu O autentyczną wiarę w Mszanie Dolnej, Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Górskiej im. T. Staicha w Zakopanem, Międzynarodowego Konkursu Poetyckie­go Sen o Karpatach w Piwnicznej, Jurajskiej Jesieni Poetyckiej w Złotym Potoku. Jego teksty stały się częścią projektu Pokłon Orawie, płyty muzycznej Andrzeja Dziubka i Przyjaciół. Jest autorem dwóch tomików wierszy – Między wierszami i Orawskie gadanie.