Nowości książkowe

 

Rafał Jaworski, Klucze do zbytniej prawdziwości. Redakcja: Edward Przebieracz. Korek-ta: Agnieszka Pietrzykowska. Projekt okładki: Rafał Jaworski. Zdjęcia na okładce: front: zdjęcie Antoniego Kreisa z ingerencją Rafała Jaworskiego; tył: Chrystus frasobliwy – Kapliczka w Sławkowie). Zdjęcia w książce: Rafał Jaworski. Wydawnictwa św. Macieja Ap. w Lublińcu, Pozycja nr 8/239, Lubliniec 2023, s. 220.

 

 

Rafał Jaworski, ur. w 1952 r. Absolwent AGH. Wydał siedem tomików wierszy, ostatnio: Wiersze które trudno sądzić za pedagogikę wstydu (2019), Aktywa, pasywa (2022), a także trzy zbiory esejów, ostatnio: Miasto i rubieże słowa. Tworzy ikony i obrazy sakralne.

(www.ikony.tychy.pl).

 

Książka Rafała Jaworskiego to swoiste memento vivre – napomnienie, by żyć. By żyć autentycznie, czyli czujnie, z szeroko otwartymi oczami. To również przepiękny opis światów bolesny anty-światów

i tragiczny bez-światów. Świat najbliższych, anty-świat totalitaryzmów i bez-świat współczesnego relatywizmu.

A prawdziwy świat jest ponad naszymi głowami. Tako rzecze platonik, wiadomo. Tak o zbiorze Próby wiwisekcji pisała Irmina Kosmala.

Zauważam ciekawy wątek polemiczny w wielu esejach R. Jaworskiego, ciekawość „innego”, ukazywanie roli autora, jako odważnego i uważnego interpretatora dzieł mistrzów.

Widoczna jest jego pasja odczytywania utworów już uznanych z punktu indywidualnego doświadczenia uczestnika kultury, czyni to często prowokacyjnie i przekornie, gęsto cytując lektury, komentując, odwołując się do kontekstów społeczno-politycznych do białych plam historii, próbując na różne sposoby zdefiniować tożsamość tu i teraz.

Teresa Tomsia

 

Rafał Jaworski – autor książek poetyckich, zbiorów esejów, malarz obrazów religijnych, pisarz ikon, ujmuje wiarą w Słowo, w siłę sprawczą Sztuki.

Proponuje powrót do tych wartości kultury i sztuki, które od wieków budowały etos jednostki i społeczeństwa.

Prawdy tak dalekie od łatwo demonstrowanych dziś gestów, demonstrujących gesty niewiary w sens twórczości i dzieła.

Praca artysty ma objaśniać świat, budować świadomość, los jednostki.

Oczywiście, daleko tu do uproszczeń i łatwych rozwiązań, stąd nagle gest „sprawdzam”. Czytelnik książek R. Jaworskiego tęskni wraz z autorem do czasów, gdy Słowo było ważne, ten, który je wypowiedział, napisał rozliczany był ze swej społecznej roli, jak Ezra Pound...

Jerzy Grupiński

 

Poeta rozdarty między esencją a egzystencją.

Bo jak sam mówi w wierszu „Wiosenne porządki”. Struktura niewiedzy ma określać zbiorową mądrość”. (...)

Stanisław Sikor