Nowości książkowe

 

Małgorzata Jańczak, Rehabilitacja. Redaktor wydania: Danuta Bartosz. Korekta: Karolina Hamling. Przekład niemiecki: Maria Kopeć, Simone Trieder. Przekład ukraiński: Switłana Bresławska. Projekt i skład: Alina Merha. Na okładce fragment rzeźby Józefa Stasińskiego „Śnię nadal II”. Fot. Małgorzata Jańczak. Wydawca: Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”, Poznań 2023, s. 180.