Nowości książkowe

 

Andrzej Żor, Historia jako łańcuch dygresji. Redakcja i projekt okładki: Zespół Redakcji „Res Humana”. Korekta: Anna Dębogórska. Opracowanie graficzne: Jolanta Ostrowska. Wydawca: Redakcja „Res Humana”, Warszawa 2023, s. 424.

 

 

Napisanie tej książki wynika ze sprzeciwu wobec rozpowszech­nianego w historiografii i publicystyce obrazu Polaków jako naro­du o wyjątkowych, nadzwyczajnych cechach, skrzywdzonego przez okrutnych i moralnie ułomnych sąsiadów i przyglądającą się obo­jętnie Europę, narodu, który miał i ma szczególną rolę do odegrania w dziejach świata. Jeśli nadal będziemy w to wierzyć i uprawiać me­galomanię narodową, nie wyzbędziemy się poczucia frustracji i nie wybierzemy mądrzejszych rozwiązań niż zrobili to nasi poprzedni­cy. Czasu na taką korzystną metamorfozę nie mamy zbyt wiele.

Książka, która dotyczy głównie wydarzeń rozgrywających się w XVIII i XIX wieku koncentruje uwagę wokół trzech kwestii: dominacja gospodarki agrarnej czy umocnienie kapitalizmu, a pro­ściej ziemia czy fabryka jako główne źródło egzystencji i rozwoju, lojalizm czy opór wobec polityki zaborców, kooperacja czy konflikt w relacjach polsko-żydowskich.

 

Andrzej Żor – polonista, historyk i dyplomata, autor bio­grafii Leopolda Kronenberga, Aleksandra Wielopol­skiego, Jana Blocha i Jana Kantego Steczkowskiego, powieści i zbiorów opowiadań oraz tekstów publi­cystycznych koncentrujących się wokół polityki hi­storycznej. Prezentowana książka jest trzecią z kolei publikowaną przez wydawnictwo „Res Humana”. W poprzednich latach ukazały się: Zapiski obłąkanego (2019) oraz O historii, kobietach i kotach (2022).