Nowości książkowe

 

Odpowiednie dać rzeczy słowo! XX Międzynarodowy Festiwal Poezji POECI BEZ GRANIC im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju. Pod redakcją Kazimierza Burnata. Redakcja, wybór utworów i wstęp: Kazimierz Burnat. Wstęp: Zbigniew Puchniak. Współpraca redakcyjna: „Oksymoron”. Wydawca: Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich, Wrocław 2023, s. 172.