Nowości książkowe

 

Jerzy Fryckowski, Zalustrze. Projekt graficzny: Jan Kaja, Jacek Soliński. Redakcja i korekta: autor. Obraz na okładce: Jan Kajka, Zielony promień, akryl na płótnie, 2000. Fotografia na stronie 2: Andrzej Walter. Wydawca: Galeria Autorska Ja Kaja, Jacek Soliński, Bydgoszcz 2022, s. 160 .

 

 

Jerzy Fryckowski – urodzony w Gorzowie Wielkopolskim na­uczyciel polonista z Dębnicy Ka­szubskiej. Miłośnik psów i muzyki rockowej (przede wszystkim Deep Purple). Autor 17 tomików poetyc­kich, dwóch antologii poezji wigi­lijnej i pierwszej w Polsce antologii wierszy o ojcu. Tłumaczony na kil­kanaście języków. Laureat nagro­dy im. J. Słowackiego.