Nowości książkowe

 

Grażyna Potoczek, Wciąż jeszcze pytam. Redakcja, projekt typograficzny, projekt okładki, grafika: Danuta Sułkowska. Fotografie na 1 i 4 stronie: Andrzej M. Makuch. Korekta: Danuta Perier-Berska. Wydawca: Krakowski Związek Literatów Polskich, Kraków 2022, s. 74.

 

 

 

GRAŻYNA POTOCZEK

Od 1974 roku mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Klubem Dziennikarzy „Pod Gruszką” w strukturach Biblioteki Kraków. Organizatorka wydarzeń kulturalnych, wieczorów literackich, koncertów, mi­niatur teatralnych.

Jej teksty, recenzje, krótkie reportaże podróżnicze ukazywały się w Informatorze Kulturalnym Lamelli wydawanym przez Śródmiejski Ośrodek Kultury, gdzie pracowała do 2016 roku.

Jest autorką książki o Klubie Kazimierz wydanej z okazji jubi­leuszu 30-lecia działalności klubu.

Na łamach prasy debiutowała w 2008 roku. Wiersze zebrane w to­mik „Wciąż jeszcze pytam” ukazywały się okazjonalnie w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej.

Niebawem opublikowane zostaną, wyjęte z szuflady, bajki na­pisane ponad trzydzieści lat temu – rymowane wiersze dla dzie­ci ze współczesnymi ilustracjami autorstwa Anny Mrowieć.

W 2014 roku została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia.