Nowości książkowe

 

Danuta Płygawko, Ewa Bąk, Paula Wężyk (1876-1963). Poetka, która pokochała Śrem. Rada Redakcyjna: Jerzy Kondra, Ewa Bąk, Anna Laska-Szmyt, Adam Lewandowski, Danuta Płygawko, Adam Podsiadły. Zdjęcia na okładce: Archiwum Sławomira Leitgebera, Biblioteka PTPN w Poznaniu, Tygodnik „Praca” 1912, nr 49; okładki książek D. Płygawko. Korekta: Iwona Kondras. Opracowanie graficzne: NETMONSTER Agencja Reklamowa. Seria: Śrem w małych monografiach, tom 9. Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, Śrem 2022, s. 260.

 

 

Dr Danuta Płygawko, historyk; od 1954 roku śremianka. Absolwentka SP nr 1 w Śremie i Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Od ukończenia studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 roku pracowała w Instytucie Historii. W 1979 roku uzyskała doktorat i przeszła awanse od asystenta naukowo-technicz­nego, do nauczyciela akademickiego.

Badała dzieje Polski XIX i XX w. (ruch narodowo-demokratyczny, losy ludności cywilnej podczas I wojny światowej, działalność Polonii francuskiej i amerykańskiej). Była stypendystką: Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Paryż 1992), Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż 1993), Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork 1996 i 1998) i Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (PAU Kraków 2005).

Należy do grona historyków, którzy podjęli studia nad społeczną i narodową działalnością Henryka Sienkiewicza. Podczas kwerend archiwalnych odnalazła (w Paryżu, Poznaniu, Nowym Jorku, Chicago, Rzymie) i opublikowała listy Pisarza (lata 1907-1916) i jego żony Marii z Babskich (lata 1915-1916). Autorka książek: Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986; Prusy i Polska. Ankieta Henryka Sien­kiewicza (1907-1909), Poznań 1994; Polonia devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918), Poznań 2003; Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915, Poznań 2005.

Otrzymała: Nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1987); Sien­kiewiczowski Medal i Dyplom Uznania (2000); dwie Nagrody Naukowe Rektora UAM (2004); Medal „Serce dla Serc” Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie (2004); Medal Premiera RP w 100-lecie Niepodległości Polski (2018).

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Poznańskiego Towa­rzystwa Przyjaciół Nauk, Komisji do Badań nad Diasporą Polską w Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestniczyła w konferencjach naukowych w kraju i za granicą (referaty opublikowane).

Do monografii Kórnika i Bnina (t. II, wyd. 2008) opracowała okres zaborów. Od 1985 roku publikuje teksty o Śremie i śremianach. Prowadziła na ich temat cykl wykładów w Muzeum Śremskim (2012), a w ostatnich latach w Bibliotece Publicznej w Śremie. Z Adamem Podsiadłym napisała: Towarzystwo Miłośników Śremu. Rys historyczny 1887-1987 (1987) i redagowała Słownik biograficzny Śremu (2008). Jest też autorką biogramów. Wydała w 2009 roku monografię Księga­rze i drukarze w Śremie 1869-2009. Opracowała z Danutą Zydorek naukową reedycję wspomnień Daniela Kęszyckiego, Udział Śremu w Powstaniu Wielko­polskim 1918-1919. (wyd. 2018). W 2021 roku wyróżniona przez Burmistrza Śremu specjalną statuetką „Śremskie Żyrafy”.

 

Ewa Bąk, bibliotekarka, śremianka od urodzenia. Absolwentka SP nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie i Liceum Zawodowego w Śremie (1990). Ukończyła Państwowe Studium Bibliotekarskie w Jarocinie. Od 1992 roku pracuje w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie. Odpowiada za obsługę czytel­ników w Czytelni Regionalnej.

Od 2007 roku sekretarz Rady Redakcyjnej serii Śrem w małych monografiach i Słownika biograficznego Śremu. Autorka wielu biogramów zamieszczonych w dwóch jego tomach (2008 i 2020). Wraz z Adamem Podsiadłym redaktorka tomu drugiego.

Ma pieczę nad odzyskanym częściowo w 2020 roku księgozbiorem z majętności rodziny Kęszyckich z Błociszewa i przekazanym do zbiorów biblioteki.