Nowości książkowe

 

Maria Szyszkowska, Poza kratami poprawności. Opracowanie redakcyjne: Andrzej Ziemski. Opracowanie graficzne, projekt okładki: Iwona Polańska. Zdjęcie na okładce, rysunki: Jan Stępień. Korekta: Grzegorz Bogucki. Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa 2022, s. 114 + 10 nlb.

 

 

Profesor zwyczajny Maria Szyszkowska jest rektorem „Pedagogium” Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Zostało wydanych ponad 40 jej książek z zakresu filozofii prawa, filozofii polityki, etyki, dziejów filozofii oraz powołanych przez nią dziedzin: filozofii farmacji oraz filozofii codzienności.

Wykładała filozofię na Uniwersytecie w Wiedniu.

Maria Szyszkowska wniosła istotne treści do nauki jaką jest higiena psychiczna współdziałając z profesorem Kazimierzem Dąbrowskim.

Udzielała porad psychoterapeutycznych m.in. w Laboratorium Higieny Psychicznej utworzonym z inicjatywy Jerzego Grotowskiego.

Była senatorem RP, wcześniej sędzią Trybunału Stanu RP.

W 2005 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.