Nowości książkowe

 

Majka Maria Żywicka-Luckner, W każdym innym mieście. Projekt okładki, projekt typograficzny, opracowanie graficzne: Maria Kuczara. Korekta autorska. Wydawca: Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Tanowo 2022, s. 64.

 

 

Majka Maria Żywicka-Luckner

Urodzona na Lubelszczyźnie. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawia poezję, aforystykę i malarstwo. Wydała arkusz poetycki A w górze szum skrzydeł (1995), tomiki wierszy: Biała akwarela (2001), jezusy moje (2009) macanka na spoko i trendy (2017), dzienniki w cie­niu afery, dzienniki więzienne (2017). Utwory aforystyczne zamieszczone zostały w Wielkiej encyklopedii myśli i aforyzmów pod redakcją prof. J. Glenska (1995), O miłości wszelakiej (1995), Od pierwszej miłości do grobowej deski. Aforyzmy i re­fleksje o małżeństwie (2011), Frazaforki czyli frazeologizmy aforystyczne (2019). Działa w Komisji Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jest pomysło­dawczynią i organizatorką konkursu „Puls Słowa” dla lekarzy. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność twórczą kobiet „Europa jest wśród nas". Laureat­ka wielu konkursów poetyckich. Należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Twór­ców Kultury i Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, gdzie pełni funkcję wiceprezesa.