Nowości książkowe

 

Ryszard Wasilewski, Przypływy. Ilustracje: Robert Wood. Redaktor prowadzący: Szymon Gumienik. Korekta: Paweł Jaroniak. Projekt okładki: Krzysztof Galus. Wydawca: Marszałek Development & Press, Toruń 2022, s. 106.

 

 

Ryszard Wasilewski – poeta, satyryk, aforysta, autor tekstów piosenek (wykonywanych przez chóry i kilku bardów). Rocznik 1938. Mieszka w Łasku/Kolumnie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobywał nagrody w wielu znaczących konkursach poetyckich i satyrycznych. Bywa także jurorem konkursów literackich. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Gdańskiego Klubu Poetów.

Jego utwory ukazują się w pismach literackich i na portalach interneto­wych, zawarte są również w kilkudziesięciu antologiach. Liryka, satyra i aforyzmy, zebrane w 16 dotychczas opublikowanych książkach, były wy­dawane w różnych wydawnictwach krajowych i zagranicznych (w tym roku w Serbii będzie wydany wybór jego wierszy, zaś w Rumunii – pod auspicjami Biblioteki Narodowej – ukazał się zbiór jego wierszy i aforyz­mów) oraz przekładane na języki: serbski, kirgiski, niemiecki, portugalski, słowacki i rumuński.