Nowości książkowe

 

Olga Tokarczuk, Empuzjon. Horror przyrodoleczniczy. Opieka redakcyjna: Waldemar Popek. Redakcja: Wojciech Adamski. Adiustacja: Henryka Salwa. Korekta: Jacek Błach, Stanisław Dzida, Maria Rola, Aneta Tkaczyk. Projekt okładki, ilustracja: Joanna Concejo. Opracowanie graficzne: Marek Pawłowski. Pocztówki, znaczki i inne materiały graficzne zawarte w książce dotyczą Görbersdorfu (dzisiejszego Sokołowska) i jego okolic z początku XX wieku; pochodzą z archiwum autorki. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022, s. 400.

 

 

Pierwsza powieść Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Nagrody Nobla.

Najciekawsze pozostaje zawsze w cieniu, w tym, co niewidoczne.

 

Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie sanatorium leczące choroby „piersiowe i gardlane”.

Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody i czyste powietrze powstrzymają rozwój jego choroby, a może nawet go uleczą. Diagnoza nie pozo­stawia jednak złudzeń – tuberculosis. Gruźlica.

W Pensjonacie dla Panów poznaje innych kuracjuszy. Chorzy z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy nalewce Schwärmerei niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi wojna? Monarchia czy demokracja?

Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją ręką tekst został napisany: kobiety czy mężczyzny?

Rutynę pacjentów zakłóca nagła śmierć żony właściciela pensjonatu. Do Wojnicza docierają też przerażające historie o tragicznych wydarzeniach nieopodal sanatorium. Choć sam zajęty jest ukrywaniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie jednak, że mroczne siły już wzięły go sobie na cel.


Olga Tokarczuk w Empuzjonie odsłania przed czytelnikami prawdy o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić.