Nowości książkowe

 

Agnieszka Monika Polak, Bańka mydlana. Redakcja: Kamila Recław. Korekta: Emil Melerski. Okładka: Izabela Surdykowska-Jurek. Foto na okładce: Beata Polak-Chmielewska. Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2021, s. 234.

 

 

Monika Bliska nie potrafi już dłużej udawać, że jest szczęśliwa. Gdy temperatura w jej małżeń­stwie spada poniżej zera, decyduje się ostatecznie zamknąć ten etap swojego życia. Zdrada męża nie jest jednak jedynym szokującym wydarze­niem, z jakim będzie musiała się zmierzyć. Mo­nika odkrywa bowiem, że potrafi czytać ludziom w myślach i zajrzeć zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość napotkanych przypadkiem osób. Czy będzie potrafiła mądrze wykorzystać ren nie­samowity dar? Co się stanie, gdy pewnego dnia spotka swoją imienniczkę, z którą los już dawno połączył ją w wyjątkowo przewrotny sposób?

 

Agnieszka Monika Polak

Pisarka, poetka, dziennikarka, skrzypacz­ka, prezes lubelskiego oddziału ZLP, magister pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Mieszka, pracu­je i tworzy w Lublinie, w którym jest zakochana. Wyraz temu daje w twór­czości, gdzie Kozi Gród przedstawia jako pełne czaru, uroku i kolorów mia­sto. Taki Lublin można odnaleźć w jej dwóch ostatnich książkach, Ślad prze­znaczenia oraz Dalekie podróże z Bliską. Zadebiutowała powieścią Mimo wszystko (2012). Jej utwory ukazały się w trzynastu antologiach – polskich oraz polsko-biało­ruskiej Mosty – a wiersze były wielokrotnie drukowane w „Poezji dzisiaj” i tłumaczone na języki: angielski, francuski, białoru­ski, włoski, rosyjski. Opublikowała tak­że zbiór opowiadań Oblicza miłości oraz tomik poezji Porcelanowy świat ciszy. W jej twórczości spotykamy się z praw­dziwymi historiami, których scenariusz napisało samo życie.