Nowości książkowe

 

Eligiusz Dymowski, Wschody i zachody. Wybór wierszy z lat 1995-2021. Słowo wstępne: Zofia Zarębianka. Wybór wierszy: Eligiusz Dymowski. Redakcja: Anna Gregorczyk. Projekt okładki i koncepcji graficznej: Piotr Jakubowicz. Korekta: Anna Szczepańska-Krasoń. Zdjęcie z archiwum autora. Wydawca: Biblioteka Kraków, Kraków 2021, s. 143.

 

 

Spotkanie z twórczością poetycką Eligiusza Dymowskiego rodzić może sporo zaskoczeń wynikających przede wszystkim ze zderzenia dwu powołań będących udziałem autora. Autentyczne i wysokiej miary talentu powołanie poetyckie łączy się bowiem w jego osobie z powołaniem kapłańskim. I choć to drugie nie znajduje bezpośredniego wyrazu w jego utworach, to sam ów fakt biograficzny staje się źródłem twórczego napięcia, odkrywanego nie tyle nawet po stronie uprawianej przez Dymowskiego poezji, ile po stronie czytelnika, konfrontowanego ze swymi wyobrażeniami o poezji uprawianej przez księży i rzeczywistą materią literacką niesioną przez wiersze krakowskiego poety – zakonnika.

Wiersze Eligiusza Dymowskiego urzekają wewnętrzną prawdą. Urzekają także swoją urodą, niewątpliwym artyzmem będącym wypadkową prostoty formy złączonej z kunsztownością, sprawiającą wrażenie niewymuszonej i – niejako – wynikającej z poetyckiej konieczności. Osiągnięcie tego rodzaju kunsztowności, w której nie ma żadnego fałszywego tonu, żadnej sztuczności, niczego nienaturalnego, niczego na pokaz, powiedzieć trzeba, iż jest największą sztuką. Odbiorcy zdaje się wówczas, że zastosowane przez poetę środki, metafory, obrazy czy określenia są właśnie tymi najtrafniejszymi, jedynymi, wręcz niemożliwymi do zastąpienia przez inne, tak bardzo przylegają do wypowiadanych myśli.

Zofia Zarębianka

________________

Eligiusz Dymowski. Urodzony w 1965 roku w Sannikach. Franciszkanin, doktor teologii, poeta i krytyk literacki. Studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i literacką. Członek Stowarzyszenia Kultury Europejskiej [SEC], Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor publikacji z zakresu teologii i literatury. Debiutował w 1987 roku, jak dotąd opublikował czternaście tomików. Jego wiersze były tłumaczone na wiele języków, można je znaleźć w polskich i obcojęzycznych antologiach. W 2013 roku wyróżniony świętokrzyską nagrodą literacką „Gustaw” [w dziedzinie: krytyka literacka i poezja). W 2017 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Prix Litteraires Naji Naaman 2020 w Libanie. Mieszka w Krakowie.