Nowości książkowe

 

František Všetička, Nábřeží nón/Nabrzeże non. Przekład: Wojciech Ossaliński. Posłowie: Piotr Horzyk, David Voda. Okładka: Paweł Pałczyński. Redakcja, opracowanie graficzne i korekta: Magdalena Sajewicz. Wydawca: Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, Prudnik 2021, s. 86.

 

 

František Všetička urodził się 25 kwietnia 1932 roku w Ołomuńcu. Jest teo­retykiem literatury, prozaikiem, poetą i tłumaczem. Jego teoretyczne myśle­nie kształtował anglista ołomunieckiego uniwersytetu Ladislav Cejp i rosyjska szkoła formalna. Interesuje go, z racji profesji, poetyka dzieł literackich.

W latach 1961-1963 pracował jako bohemista w Instytucie Pedago­gicznym w Gottwaldowie (Zlin), a od roku 1964 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Jako teoretyk literatury zajmuje się literaturą czeską, słowac­ką, polską i rosyjską. Łącznie opublikował ponad 30 książek, przeważnie li­teraturoznawczych (Václav Žiha, Josef Štefan Kubin, Kompoziciana itd.). Jest autorem pięciu powieści: Před branami Omegy, Daleký dům, Léta legionů, Otevírdní oken i Kudéj aneb Krása kuráže. Felietony poświęcone literaturze zamieszczał w dotychczas wydanych książkach: Vnitřní vitřdže, Olomouc li­teramí (cztery tomy), Morava a Slezsko literární, Rakousko literarní i Polsko li­terární. Opublikował również 3 tomiki wierszy: 57 + 5 haiku, Hájemství haiku, Návratnost nóny. Tłumaczy między innymi wiersze. Dotąd opublikował tomi­ki następujących poetów polskich: Jana Pyszki, Zygmunta Dmochowskiego, Waltera Pyki, Tadeusza Soroczyńskiego, Jerzego Kozarzewskiego, Danuty Ko­byłeckiej, również jej monografię o Jerzym Kozarzewskim, Wojciecha Osso­lińskiego, Urszuli Tom i Piotra Horzyka. Pracuje w kolegium redakcyjnym czasopism „The Peculiarity of Man” (Toruń-Kielce) i „Inskrypcje” (Siedlce). W roku 2015, podczas pobytu w Polsce, za całokształt twórczości uchwałą Warszawskiej Kapituły odznaczony został Złotym Wawrzynem Literackim.