Nowości książkowe

 

Danuta Bartoszuk, Może narodzenie. Zdjęcie na okładce: Danuta Bartoszuk. Redaktor serii i projekt okładki: Mirosław Słapik. Wydawca: SIGNI Zygfryd Słapik, Warszawa 2021, s. 64.

 

 

Danuta Bartoszuk ogłosiła swój trzeci tom poezji – Może narodzenie... I jest to książka wyjątkowa, bo autorka proponuje nam poezję liryczną, ale jakże odmienną od tego, co można otrzymać na poetyckim targowisku. W tej książce jest wszystko, czego oczekuje czytelnik od poezji kobiecej, ale tej w najlepszym tego słowa znaczeniu. Poetka jakby z namaszczeniem odkrywa najdalsze pokłady podświadomości i robi to niezwykle sugestywnie. Wie doskonale co jest ważne w poetyckim przekazie, na co szczególną uwagę będzie zwracał czytelnik, gdyż sama jest doskonałym obserwatorem zastanej rzeczywistości. Można powiedzieć, że bohaterowie jej wierszy, szukając szczęścia i próbując odnaleźć własną drogę w życiu, borykają się z różnymi przeciwnościami losu. Niestety, w tej podróży tylko nielicznym udaje się spotkać złotą rybkę, która spełni ich marzenia.

W tych wierszy bije wielka poetycka dojrzałość i bogaty warsztat pisarski. Unikatowe to jest w świecie dzisiejszej polskiej liryki, gdyż autorka książki Czekając na zmartwychwstanie tworzy poezję delikatną i szczerą, ale przy tym głęboką emocjonalnie.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tą najnowszą książką Danuta Bartoszuk wpisuje się w nurt liryki filozoficzno-psychologicznej, gdzie najważniejszy jest stosunek autora do samego siebie, kiedy sam snuje refleksje nad uciekającym czasem, ale robi to nadzwyczaj uczciwie.

Poetka poprzez swoje wiersze próbuje odrodzić nie tylko siebie, ale i nas samych, gdyż „czekając na zmartwychwstanie” może uda nam się narodzić na nowo, odkryć w sobie jeszcze to, co niezbadanie, nieprzeniknione i niedoświadczalne...

Smutne to wiersze, ale one nie mogą być inne, bo takie mamy dzisiaj czasy, a Danuta Bartoszuk swoim doświadczeniem i warsztatową sprawnością tylko potwierdza to, że dobra poezja nie może być o niczym. To ważna książka 2021 roku.

Andrzej Dębkowski

 

Danuta Bartoszuk urodziła się w 1966 roku w Olecku. Ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, a następnie jako bibliotekarka na swojej macierzystej uczelni. Od wielu lat jest tłumaczką języka rosyjskiego i ukraińskiego. Mieszka w podwarszawskim Piasecznie. Była redaktorką działu poezji w dwóch internetowych gazetach literackich. Jej wiersze pojawiły się drukiem po raz pierwszy w publikacjach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła. Można też je znaleźć w kilkunastu antologiach oraz na łamach kilku pism literackich. Debiutem książkowym był tomik pt. dotykając przemijania (Wyd. Print-Land, Złotokłos 2017), a następnie ogłosiła tom Czekając na zmartwychwstanie (2020).

Należy do warszawskiej grupy literacko-muzycznej Terra Poetica, Stowarzyszenia Autorów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Wyjść z Cienia, Klubu Poszukiwaczy Słowa w Piasecznie oraz kilku grup poetyckich na Facebooku.