Nowości książkowe

 

Grzegorz Trochimczuk, Odwrócony. Intymne wędrówki umysłu. Projekt okładki: Grzegorz Trochimczuk. Korekta: Emma Zielińska. Zdjęcie na okładce: Irena Trochimczuk. Wy-dawnictwo Komograf, Warszawa 2021, s. 409. 

 

  

 

Finis coronat opus – tę myśl zawdzięczamy Owidiuszowi, ale stosowną sentencją nie pokwitował wagi początku. Wszyscy znajdujemy się na początku. Napisanie o tym, jakim dziełem może być ta książka, która rozpoczyna swoje istnienie, jest odmienne od próby zrekapitulowania dzieła skończonego. Nie jest też całkiem jasne, czy wszystko jest dopiero przede mną, czy też udaję głupiego i staram się wstęp napisać po fakcie. Czy rzeczywiście jestem nieświadomy, jaka będzie teraźniejszość na końcu książki, a co będzie jej należącym do świata minionego wkładem.

Wszystko jeszcze czeka na mnie. Dopiero zaistnieją jako fakty, ludzie i zdarzenia, czyny i myśli, przez które będę się przedzierał przez wiele nadchodzących dni.