Nowości książkowe

 

Małgorzata Kulisiewicz, Sprzedawca jaśminu. Redakcja i posłowie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta. Projekt okładki: Joanna Plichta. Wydawnictwo SIGNO, Kraków 2021, s. 112. 

 

 

 

MAŁGORZATA KULISIEWICZ

Absolwentka filmoznawstwa i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskie­go, autorka esejów i recenzji filmowych i literackich, publikacji histo­rycznych, realizatorka reportaży telewizyjnych. Autorka książek poe­tyckich: „Inni Bogowie”, „Kot Wittgensteina i inne wiersze”, „Ciasteczka z ironią” oraz zbioru opowiadań „dalEKOwzroczność”. Autorka jest stypendystką Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Au­torów ZAiKS.