Nowości książkowe

 

Ernest Bryll, Zapiski. Wiersze publikowane w latach 1958-1996. Tom I. Wybór i opracowanie: Ernest Bryll i Małgorzata Goraj-Bryll. Ilustracje: Magdalena Bryll. Zdjęcie Ernesta Brylla: Paweł Kęska. Korekta: Ewelina Michniowska-Addario. Opracowanie graficzne i projekt okładki: Estera Makieła. Wydawca: Instytut Literatury, Warszawa 2021, s. 648.

 

 

Ernest Bryll urodził się w 1935 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Filolo­gii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium wiedzy filmowej przy Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Był członkiem redakcji pism społeczno-kulturalnych (m.in. Współczesności). Od 2012 roku jest pracow­nikiem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przez wiele lat był kryty­kiem filmowym, pracował jako kierownik literacki Teatru TV oraz jako kierownik literacki kilku zespołów filmowych. W latach 1974-1978 był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, a w latach 1991-1995 ambasadorem Polski w Irlandii. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, polskiego i irlandzkiego PEN Clubu, a także SEC (Society of European Culture). Autor poezji, dramatów i prozy. Od 1965 roku także autor tekstów piosenek wykonywanych przez wielu znanych artystów, m.in.: Skaldów, Marka Grechutę, Krystynę Prońko, Marylę Rodowicz, Michała Bajora. Tłumacz z języka irlandzkiego, czeskiego i jidysz.