Nowości książkowe

 

Waldemar Andrzej Hładki, Rzeczywistość Niedokładna. Wiersze. Opracowanie redakcyjne i korekta: Waldemar Andrzej Hładki. Zdjęcie na okładce: Wieczór nad Wisłą, Kazimierz Hamada (obraz olejny). Grafiki: ogólnodostępne źródła internetowe. Wydawca: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, Kraków 2021, s. 62.

 

 

Potrzeba, a nawet pragnienie podróży, poznawania nowych miejsc, krajów, krajobrazów i ludzi, tkwi w naturze każdego człowieka, a więc i poety. Ale jestem przekonany, że poeta podróżuje nieco inaczej, oczekuje od podróży więcej. Jest w podróży bardziej interesowny, chce z niej powrócić z czymś, co wprawdzie nie ma wymiaru materialnego, ale waży więcej niż pamiątkowy przedmiot czy fotografia. Wiersz – najogólniej mówiąc – rodzi się z wrażeń, a wrażenia domagają się wyartykułowania. Podróż nie domaga się od poety błyskawicznej reakcji w postaci lirycznej notatki. Czy chce tego, czy nie, zostaje w nim jakiś obraz, zapach, dźwięk czy barwa, które kiedyś, nawet po latach powrócą w wierszu. Choć, oczywiście, zdarzają się olśnienia zapisywane natychmiast – żeby nie utonęły w tajemniczej studni pamięci.

Waldemar Hładki ma naturę wędrowca, czego dowody dał we wcześniejszych zbiorach wierszy. Tak jest i w tym tomiku. (...)

Z Posłowia Marka Wawrzkiewicza