Nowości książkowe

 

Adam Ochwanowski, Wieczory z Pawłem K. Rysunki i grafiki: Paweł Kisielewski. Wydawcy: Drukarnia Panzet Krzysztof Zatorski oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Pińczów 2021, s. 38 nlb.

 

 

Adam Ochwanowski mieszka w Złotej Pińczowskiej na Ponidziu. Publikował m.in. w „Twórczości”, „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Literaturze”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Przemianach”, „Sycynie”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Piosence”, „Akcencie”. Jest autorem 20 publikacji książkowych i albumowych, m.in.: Dopóki żyją matki, Dotyk Madonny, Północ, Oswajanie świtu, Dwunastu gniewnych błaznów, Erotyki i przytyki, Siedem wierszy głównych,, Póki co, Wspólna garderoba... Pisze teksty piosenek, scenariusze widowisk plenerowych i kameralnych, libretta, a także robi przekłady z języka rosyjskiego – m.in. pieśni Włodzimierza Wysockiego i wiersze Sergiusza Jesienina. 

Paweł Kisielewski, urodził się w 1968 roku w Pińczowie. Od 1996 roku pracownik Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury na stanowisku instruktora plastyki. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz rzeźbę. Bierze udział w plenerach malarskich i rzeźbiarskich. Pomysłodawca i komisarz I Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Pińczowskie klimaty”. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W 2018 roku otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Kultury.