Nowości książkowe

 

Tadeusz Zawadowski, Raport z czasów zarazy. Wydawca: Rafał T. Czachorowski. Redakcja: Jarosław Jabrzemski. Projekt okładki: Daria K. Kompf. Wydawca: Fundacja Duzy Format. Warszawa 2021, s. 60.

 

 

Tadeusz Zawadowski, poeta, redaktor, krytyk literacki. Urodził się w 1956 roku w Łodzi. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1981 roku mieszka w Zduńskiej Woli, gdzie współtworzył Klub Literacki „TOPOLA” oraz Klub Twórczej Pracy „BEZ AUREOLI”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Laureat około 250 międzynarodowych i ogólnopolskich kon­kursów oraz nagród literackich za całokształt pracy twórczej: POLCUL FOUNDATION w Sydney w 1997 roku, IANICIUSA im. Klemensa Janickiego w 2014 roku, Nagrody Ekspresjonistycznej FENIKSA im. Tadeusza Micińskiego w 2015 roku, SUPER CYSIORA w 2015 roku. Jest autorem ponad 1200 publikacji w ogólnopolskiej, emigracyjnej i zagranicznej prasie literackiej oraz w ponad 200 antologiach literackich. Wydał tomiki poetyckie: „Fotoplastikon” (1987), „Witraże” (1991), „Demony” (1992), „Przedrośla” (1994), „Listy z domu wariatów” (1995), „O Elizabeth, Berenice i jeszcze innych kobietach” (1997), „Krajobraz z kroplą w tle” (1997), „Lustra strachu” (2000), „Ścieżka obok raju” (2005), „Między hory­zontami” (2006), „Powrót do domu wariatów” (2007), „Listy i cienie” (2011), „Kiedyś” (2014) – Na­groda Literacka im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno i wyróżnienie XXXVII Międzynarodo­wego Listopada Poetyckiego, „Mrówka (2017), „Budzik z opóźnionym zapłonem” (Fundacja Duży Format, 2019), „Dopóki budzik tyka (2020). Jego wiersze i teksty kry­tyczne były tłumaczone na język angielski, rosyjski, grecki, łotewski, serbski, bośniacki, chorwacki i słoweński.