Nowości książkowe

 

Andrzej Zieliński, Miecz i habit. Z dziejów zakonów rycerskich na ziemiach polskich. Projekt graficzny okładki i stron tytułowych: Jacek Tofil. Opracowanie redakcyjne, korekty oraz Wydawca: Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Warszawa 2016, s. 160.

 

 

Zabijajcie w imię Boga, w obronie Ziemi Świętej – to słowa Bernarda de Fontaine'a, opata cystersów w Clairvaux, który wymyślił powiązanie miecza z krzyżem i utworzył zakon mnichów-rycerzy. Nałożył habit na rycerską zbroję, a poza różańcem wyposażył ich także w oręż.

Bernard de Fontaine to wybitny filozof i wyjątkowo wpływowy XII-wieczny teolog – doradca książąt, biskupów i papieży. Niestrudzony agitator walk z innowiercami w duchu mistycznych tradycji śred­niowiecza. Na prośbę papieża Eugeniusza III w 1146 roku podjął się zor­ganizowania II wyprawy krzyżowej.

Kim byli rycerze krzyża i miecza? Jakie nieśli przesłanie ówczesnej cywilizacji muzułmańskiej? Jakie skutki społeczne, ekonomiczne i militarne wywołały ich podboje w zderzeniu z wyznawcami innych wartości? Na te i inne pytania Autor stara się znaleźć odpowiedź w swojej książce.

 

Andrzej Zieliński, doktor nauk politycznych, dziennikarz i historyk, jest autorem książek poświęconych dziejom średniowiecznej Polski i Europy: Tajemnice polskich templariuszy; Malta 1565 (dwa wydania); Opat krzyżowców – święty Bernard; Początki Polski. Zagadki i tajemnice, drugie wydanie – Pierwsze stulecie Polski; Polskie le­gendy, czyli jak to mogło być naprawdę; Władysław Łokie­tek. Niezłomny czy nikczemny; Król apostata – największa tajemnica polskiego średniowiecza; Oskarżony Jan Dłu­gosz; Skandaliści w koronach; Sarmaci, katolicy, zwycięzcy; Książęta warszawskich ulic (2016); Czy smok wawelski był człowiekiem? (2016).