Nowości książkowe

 

Richard Holloway, Krótka historia religii. Tłumaczenie: Sergiusz Lipnicki. Redaktor prowadzący: Irmina Wala-Pęgierska. Redakcja: Mirosława Szymańska. Korekta: Ewa Ostaszewska. Opracowanie okładki wg oryginału: Grażyna Jedrzejec. Wydawnictwo RM, Warszawa 2021, s. 278.

 

 

W CZASACH NAPIĘĆ NA TLE RELIGIJNYM TA KSIĄŻKA UCZY TOLERANCJI I SZACUNKU DLA RÓŻNYCH PRZEJAWÓW RELIGIJNOŚCI.

Krótka historia religii to – napisana z głębokim szacunkiem i dbałością o prawdę – panorama wierzeń religijnych od zarania ludzkości po wiek dwudziesty pierwszy. Pokazuje, jakich odpowiedzi udzielał człowiek na pytania będące fundamentem każdej religii: skąd się wziął wszechświat, a w nim człowiek; czy istnieje ktoś, kto ich stworzył; czy śmierć jest końcem wszystkiego, czy czeka nas może coś jeszcze, a jeśli tak, to co to właściwie będzie.

Nie ograniczając się do największych religii – judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu i hinduizmu – autor rozważa, skąd wzięły się wierzenia religijne, jak ludzie szukali i nadal poszukują sensu istnienia. Analizuje dzisiejsze fascynacje scjentologią i kreacjonizmem, przemoc o podłożu religijnym, wrogość między ludźmi religijnymi i sekularystami, a także wiele innych problemów. Pisząc dla wierzących i niewierzących, a szczególnie dla młodych, którzy dopiero wyrabiają sobie własne zdanie, z wielką wrażliwością prowadzi czytelników przez świat wiary, podkreśla jej wyjątkową wartość dla człowieka, wzbudza ciekawość i zachęca do tolerancji.

Richard Holloway, emerytowany biskup Edynburga i prymas Szkockiego Kościoła Episkopalnego, jest autorem ponad dwudziestu książek o tematyce religijnej; prowadzi też programy radiowe i telewizyjne.