Nowości książkowe

 

Wwierszowzięci. Rocznik poezji miłosnej 2021. Redakcja, projekt okładki: Magdalena Kapuścińska. Korekta: Wojciech Janisio. Wydawnictwo Autorskie Magdalena Kapuścińska, Wieluń 2021, s. 260. 

 

 

Wwierszowzięci to zbiór ponad 250 liryków o tematyce miłosnej 40 współczesnych polskich poetek i poetów, a przede wszystkim książka, która powoduje przyśpieszoną akcję serca. Znajdują się tu wiersze pisane językiem miłości we wszystkich dialektach emocji.

Oto współcześni polscy poeci, którzy swym piórem spróbowali sprostać miłosnemu wyzwaniu i otworzyć sezamy serc!

 

Uwaga! Ostrzeżenie!

Wiersze, które za chwilę skonsumujecie wzrokiem, pochłoniecie umysłem, poczujecie, a może skryjecie na stałe w swoich sercach, mogą wywołać zdecydowanie silne emocje pod wpływem dojmujących wręcz emanacji dusz ich twórców! Proszę się jednak nie obawiać! Pomimo tego lektury nie trzeba, a nawet nie należy, konsultować z żadnym lekarzem ani farmaceutą! Intensywność i wielkość dawkowania zależy wyłącznie od Was samych!

Magdalena Kapuścińska