Nowości książkowe

 

Artykuły

Alicja Tanew

 

Alicja Tanew, Zamienię kurtkę na miłość. Redakcja: Alicja Tanew. Wstęp: Jan Poprawa. Projekt okładki: Ewa Kozioł. Ilustracje: Stanisław Żebracki. Wydanie IV uzupełnione. Wydawca: Scena ATA. Kraków 2016, s. 96.

 

 

Alicja Tanew – poetka i kompozytorka, absolwentka UJ, radca prawny. Debiutowała w studenckim Kabarecie Piosenki „Sowizdrzał” w Krakowie. Jej „Romans na pół rosyjski” zdobył pierwszą nagrodę w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki. W latach osiem­dziesiątych nawiązała współpracę z Radiem Kraków, jest autorką sce­nariuszy radiowych i bajek z własną muzyką. W popularnych programach telewizyjnych „Spotkania z balladą”, a także w „Piwnicy pod Baranami” śpiewano jej piosenki. Stworzyła spektakle poetycko-muzyczne dla telewizji: „Całe nieba słów” – 1985, „Marzenia całkiem zwyczajne” – 1991 oraz „Czas uderza” – 1992.

Poezja Alicji Tanew ukazywała się czasopismach takich jak „Życie Literackie”, „Akant”, „Radostowa”, „Dworzanin”, „Forum myśli wolnej”, „Okolica poetów”, a także w wie­lu antologiach poetyckich. W 1994 roku wydała tomik poezji „Zamienię kurtkę na miłość”, w 2007 „Zbie­ranie przecinków”, w 2011 „Krople z innego snu”, „Szkice na wietrze” w 2014, a w 2008 bajki muzyczne „Noc w mrowisku, czyli leśna przy­goda Honoraty” oraz „Zaczarowany fortepian”, które miały swoją premie­rę teatralną w 2010. Pierwsza płyta Alicji Tanew „.. .i tak to było!” wyda­na w 1999 r., kolejna autorska płyta „Moment” ukazała się w 2011 roku, została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego; muzyczna pre­miera płyty miała miejsce w Teatrze Ludowym na Scenie Pod Ratuszem 12 grudnia 2012 roku.

W 2011 roku zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim X Konkursie Po­etyckim im. Emila Zegadłowicza. W styczniu 2015 roku została od­znaczona Srebrnym Medalem Towa­rzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu „LABOR OMNIA VINCIT” za Krzewienie Idei Pracy Orga­nicznej. W Teatrze Ludowym „Scena pod Ratuszem” w maju 2015 r. obchodzono uroczyście Jubileusz 50-lecia jej działalności artystycznej. Na scenie została uhonorowana od­znaką „Honoris Gratia”, otrzymaną od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, a także otrzymała „NAGRODĘ PRACY ORGANICZ­NEJ im. MARII KONOPNICKIEJ”, przyznaną przez Kapitułę Nagrody za zasługi dla kultury polskiej, która jest nagrodą o zasięgu międzynarodowym, ponadto została obdarowana „Galicjowym Słowikiem” od krakowskie­go zespołu muzycznego Lidii Jazgar „Galicja”. Kolejna nagroda, przyzna­na w czerwcu 2015 roku, to NAGRO­DA imienia KLEMENSA JANICKIEGO „IANICIUS” za oryginalną twórczość literacką i artystyczną. Jest finalistką Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „OPPA” 2000, 2005 i „OPPA” 2013 z wyróżnieniem honorowym oraz OPPA 2015.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, Stowarzy­szenia Twórczego Artystyczno-Literackiego STAL, Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych SteN oraz Stowarzyszenia Poetów Świata „Poetas Del Mundo”. Śpiewa piosen­ki do których sama pisze teksty i muzykę, koncertuje na różnych scenach z recitalami poetycko-muzycznymi, także charytatywnie na rzecz róż­nych stowarzyszeń i fundacji. Pro­wadzi w Krakowie własną piwnicę artystyczną „Scena ATA” z bogatym repertuarem poetycko-muzycznym i teatralnym oraz wystawami malar­stwa i fotografii, promując aktorów, piosenkarzy, poetów, tworząc także własne spektakle i bajki muzyczne, czym zaznaczyła na stałe swoje miej­sce na mapie artystycznej Krakowa.

Adres strony internetowej:

www.tanew.info.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szukaj

Tłumacz

Statystyki

Odsłon artykułów:
951067

Licznik odwiedzin

DziśDziś99
WczorajWczoraj393
W tygodniuW tygodniu99
W miesiącuW miesiącu8224