Nowości książkowe

 

Marek Słomiak, Błękitność błękitnieje w Słowa bramie. Wstęp: Jacek Juszczuk. Projekt graficzny: Józef Petruk. Wydawnictwo „Bonami”, Poznań 2020, s. 68.

 

 

Wiersze zawarte w tym tomie dzielą się na dwie (spójne) kategorie: przeważające ilościowo osnute wokół pamięci o NIEJ i te w mniejszości – o podglebiu bezosobowym, chciało by się powiedzieć neutralnym. Nie można doszukiwać się w tej krańcowo osobistej poezji jakiegokolwiek społecznego odbicia; jest w kokonie niepodległej samoświadomości... (z przedmowy prof. Jacka Juszczyka)