Nowości książkowe

 

Leszek Antoni Nowak, Pabluś i przyjaciele. Przygody wrocławskiego buldożka. Posłowie: Jan Pacholski i Dorota Nowicka. Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2021, s. 336.

 

 

Leszek Antoni Nowak jest badaczem sztuki śląskiej, mala­rzem i poetą. Autorem licznych opracowań z zakresu sztuki użytkowej, malarstwa, rzeźby i architektury. Pracował jako urzędnik państwowy, instruktor plastyki, nauczyciel mate­matyki, robotnik leśny, ratownik wodny, fizjoterapeuta, gór­nik i antykwariusz. Przez wiele lat był członkiem Głównej Komisji Ocen i Wycen Dzieł Sztuki Dawnej i Współczesnej w Przedsiębiorstwie Państwowym »DESA« – Dzieła Sztuki i Antyki, później prowadził we Wrocławiu własny antykwa­riat – »Śląski Salon Sztuki«. W 1999 roku założył Prywatny Ośrodek Dokumentacji, Informacji, Ochrony i Badania Sztu­ki Śląskiej Dawnej i Współczesnej. Jest wieloletnim współ­pracownikiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; od 2002 roku posiada Obywatelstwo Ziemi Kłodzkiej, w dniu 18 marca 2011 roku otrzymał tytuł: „Zasłużonego dla Gmi­ny Ząbkowice Śląskie”(Nr dyplomu 16/2011), a w dniu 7 września 2013 roku Odznakę Honorową Złotą „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Sto­warzyszenia Opieki nad Zabytkami.

Jako literat debiutował książką Patchwork (2002). Jest autorem tomików poetyckich: Dębowina (2007), Wizgot rac (2007) i wielu wierszy zamieszczanych w almanachach. Uczestniczył w Międzynarodowych Festiwalach Poezji »Po­eci bez granic« w Polanicy-Zdroju w latach 2004–2015. Za­mieszkiwał w Kończyskach, Ząbkowicach Śląskich i we Wro­cławiu, gdzie przebywa dotąd. Publikował w »Schlesien« (Würzburg), »Oberschlesische Zeitung« (Opole) i »Kwar­talnik Architektury i Urbanistyki« (Warszawa). Współpra­cował z tygodnikami: »Wiadomości Powiatowe« (Ząbkowice Śląskie) i »Echo Tygodnia« (Ząbkowice Śląskie), kwartalni­kiem »Nietakty« (Wrocław), miesięcznikami: »Akcent Pol­ski« (South Melbourne), »Gazetą Kulturalną« (Zelów) oraz »Głosicielem« (Zakliczyn nad Dunajcem). W 2014 roku opu­blikowana została jego książka: Artyści związani z Ziemią Ząbkowicką i ich dzieła. Leksykon artystyczny Ziemi Ząb­kowickiej. W roku 2015 otrzymał nagrodę honorową »Jor­dan« od stowarzyszenia »Klucz« działającego w Zakliczynie nad Dunajcem. W roku 2020 ukazała się jego książka Słow­ nik Żołnierzy Armii Krajowej i Opozycji Niepodległościowej działającej na terenie Gminy Zakliczyn w latach 1939–1989.

Pozostałe dane biograficzne patrz: Who is who w Polsce – Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Po­laków, Schweiz, Zug 2003, s. 3053.