Nowości książkowe

 

Rafał Jaworski, Aktywa, pasywa. Redakcja: Edward Przebieracz. Korekta: Agnieszka Pietrzykowska. Projekt okładki: Rafał Jaworski. Front: Nadzieja – park dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach, tył: Czeluść – lochy zamku w Przemyślu. Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Lubliniec 2022, s. 108.

 

 

Rafał Jaworski ur. 1952 roku. Absolwent AGH Kraków. Wydał siedem tomików wierszy. Ostatnio „Wiersze, które trudno sądzić za pedagogikę wstydu”. Zbiór „Wierni i Wybrani” (2006 ) był nominowany do nagrody im. Józefa Czechowicza. Utwory Jaworskiego zostały zapuszczone w kilku antologiach: m.in. „Na naszych oczach” poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszcze, „On też jest tylko jeden. Antologia wierszy o ojcu” (2014), „Być solą ziemi” (2019). Wydał zbiory esejów: „Miejsca współczulne, strefy wdzięczności” (2014), „Próby wiwisekcji” (2018), „Miasto i rubieże słowa” (2021). Autor obrazów sakralnych.