Nowości książkowe

 

Mira Umiastowska, Nie zabijajcie Julietty. Redakcja, typografia: Mira Umiastowska. Projekt okładki: Renata Cygan. Fotografia autorki na okładce: Jadwiga Siwińska-Pacak. Korekta: Jolanta Bogusławska. Wydawnictwo Miru Libro, Warszawa 2021, s. 100.

 

 

 

Mira Umiastowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Pedagogiki oraz Podyplomowej Artterapii i Kreatywności. Dotychczas wydała tomiki z poezją: Świat za burtą Ryba nie ma okien (2015), Świat za burtą Bezpieczeństwo Mał­gorzaty (2015), Czerwona Sukienka (2016), Zmierzch Świ­tu (2017), Siła Stania (2018), Sztuka stania (2021). W przy­gotowaniu – etiudy literackie prozą.

Jej utwory drukowane są w kwartalnikach kulturalnych: m.in.: Sekrety Żaru, Własnym Głosem, Poezja Dzisiaj oraz w antologiach i almanachach, także pokonkursowych. Związana ze środowiskiem literackim warszawskich stowarzyszeń twórczych, tj: Warszawskie Stowarzysze­nie Twórców Kultury, Grupa Literacka Poetka przy PZN, Stowarzyszenie Autorów Polskich i inne.

Amatorsko grała w sztukach teatru Scena Przyfabryczna przy Ośrodku Kultury Arsus.

 

Nie zabijajcie Julietty, to kolejny tom wierszy, który wyprzedza poprzednie; nie mieści się w okowach ciasnych realiów, zaskakujących ograniczeniami, wymyka się spod uładzenia twórczego; protestuje przeciwko temu, co próbuje być normą poprzez ak­ceptację absurdów; tu groteska jedynie, jako zabieg literacki, próbuje bronić myśli awanturujących się z autorką, która z kolei broni tezy, że im bardziej nielogicznie, tym bardziej skutecznie; wystarczy się rozejrzeć; im większy absurd, tym bardziej działa...