Nowości książkowe

 

Прокоп’як Петро. На межі непривітного світу / пер. з пол. С. Бреславської. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2022, 96 с.

 

 

„Попри нотки песимізму і скепсису, поетичні та прозові твори письменника із Західнопоморського воєводства Петра Прокоп’яка відзначаються оригінальністю думки, філософським баченням світу і людини в ньому. Семіотична образність та символізм, глибока інтелектуальна основа, майстерність опису відчуттів – все це характеризує автора, як представника європейської школи літературного модерну. Це твори не для пересічного читача. Щоб зрозуміти сенс і глибину кожної думки, потрібно уміти читати між рядків, мати відповідний інтелектуальний рівень. Це твори, які потребують повного заглиблення і осмислення. Книжка вибраних поетичних та прозових творів Петра Прокоп’яка «На межі непривітного світу», переклад яких українською мовою здійснила письменниця і перекладачка – Світлана Бреславська, - це перше видання іноземною мовою, в тому числі, - перше видання в Україні”.

„Pomimo pewnej dozy pesymizmu zaprawionego sceptycyzmem, poetyckie i prozatorskie utwory Piotra Prokopiaka-pisarza z województwa zachodniopomorskiego, wyróżniają się oryginalnością myśli oraz filozoficznym spojrzeniem na świat i człowieka. Semiotyczna obrazowość, symbolizm, głęboka intelektualna postawa, mistrzowski opis odczuć-wszystko to charakteryzuje autora, jako przedstawiciela europejskiej szkoły literackiego modernizmu. Nie są to utwory dla przeciętnego, statystycznego czytelnika. Aby zrozumieć sens i głębię każdej myśli, trzeba umieć czytać pomiędzy wersami, a także posiadać odpowiedni poziom intelektualny. Prezentowane utwory wymagają wnikliwego namysłu i interpretacji. Wybór poezji i prozy Piotra Prokopiaka „Na granicy przed niechcianym światem” w przekładzie na język ukraiński zrealizowała pisarka i tłumaczka Switłana Bresławska. Jest to pierwsza obcojęzyczna książka tego autora”.

__________________

Switłana Bresławska ukraińska pisarka, krytyk literacki, tłumaczka. Autorka książek poetyckich, prozatorskich, literacko-krytycznych i artykułów. Redaktorka antologii literacko-historycznej „Urodziliśmy się w wielkiej godzinie”. Laureatka nagród w dziedzinie poezji i przekładu. W jej tłumaczeniu ukazały się opowiadania Brunona Schulza: „Manekiny”, „Traktat o manekinach” i „Undula”, powieść Moniki Warneńskiej „Magdalena”, a także książki poetyckie kilku polskich autorów m.in. Leszka Szarugi „Logo Reya”. Na dniach do rąk ukraińskich czytelników trafi jej przekład „Pożegnania jesieni” Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jest prezesem Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku.