Nowości książkowe

 

Dorota Berbelska, Magdalena Michalska-Szałacka, Herbstowie. Historia fabrykantów. Koncepcja naukowa i redakcja naukowa: Dorota Berbelska, Magdalena Michalska-Szałacka. Redakcja stylistyczno-językowa wersji polskiej, korekta: Renata Jagodzińska. Projekt graficzny: Hanna Niemierowicz, Aleksandra Woźniak. Przygotowanie do druku: Bogusław Janowski. Koordynacja wydawnicza: Karolina Babicz-Kaczmarek, Andżelika Bauer. Wydawcy: Muzeum Pałacu Herbsta, Muzeum Sportu, Łódź-Sopot 2019, s. 164.

 

 

Jednym z ważnych wątków, godnym podkreślenia, stały się osobiste losy poszczególnych przedstawi­cieli rodziny Herbstów, i to prawie do czasów nam współczesnych. Przedstawiony wynik wieloletnich poszukiwań źródłowych, pozyskiwanie często ślado­wych informacji, pozwolił na stworzenie niezwykle wyrazistego obrazu tej rodziny, często skompliko­wanych jej losów, także w okresie I i II wojny świa­towej oraz po zakończeniu tej ostatniej. Należy więc pochwalić autorki, iż mimo stale piętrzących się trud­ności wytrwały w realizacji założonego celu, który w ostatecznym wyniku przerósł najśmielsze oczeki­wania. Podkreślam też dążność autorek do takiego przygotowania tekstu, opracowania od strony języ­kowej i stylistycznej, aby mógł liczyć na wyjątkowo korzystny odbiór wśród potencjalnych czytelników.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Badziaka

 

 

Ustalając fakty z dziejów rozgałęzionej rodziny Herbstów, autorki podjęły niemal detektywistyczną pracę, zbierając rozproszone po różnych źródłach informacje. Chwała im za to. Nie do wszystkich udało się dotrzeć, ale może ta publikacja spowoduje, że pojawią się nowe materiały.

Ciekawie pokazany jest stosunek i problem lojal­ności poszczególnych członków rodu wzglę­dem zmieniających się w Łodzi władz państwo­wych: rosyjskich, polskich bądź niemieckich. Dzieje rodu zostały przedstawione na dość szerokim tle, zwłaszcza rozwoju Łodzi i Sopotu. Pracę dobrze się czyta, jej lektura wciąga czytelnika.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera

 

Szukaj

Tłumacz

Statystyki

Odsłon artykułów:
2370395

Licznik odwiedzin

1699154
DziśDziś32
WczorajWczoraj731
W tygodniuW tygodniu1738
W miesiącuW miesiącu43088
ŁącznieŁącznie1699154